man_with_sunglasses_at_movie_theater

Universell utforming

Universell utforming forhindrer diskriminering mot personer med nedsatt funksjonsevne på nett. Loven er essensielt innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, og tjeneste- og produktutvikling. Dette pålegger nettsider å ha alt-tekst, altså alternativ tekst, til bilder, for å ta hensyn til de med problemer med syn. De som universell utforming omfatter må også ta hensyn til de med problemer med bevegelse, hørsel, forståelse og nedsatt toleranse for forurensing og allergifremkallende stoffer.

I Norge er universell utforming inkludert i flere lover som blant annet likestilling- og diskrimineringsloven, og plan- og bygningsloven. Loven er til for å forme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Den skal også fremme likestilling, ikke-diskriminering og medborgerskap.