teknologi_brikke

Ulike sider ved teknologi

Teknologien har kommet en lang vei i løpet av de siste 70 årene, siden hest og vogn ble byttet ut med bilene til den første datamaskinen ble bygget har det stadig kommet flere oppfinnelser som skal gjøre hverdagen lettere. Noen av disse oppfinnelsene inkluderer mobiltelefonen og pc, og noen ting som ennå er under utvikling, som selvkjørende biler.

selvkjørende_bil

Selvkjørende biler er ment å gjøre transport mer tilgjengelig for alle ettersom den blir styrt av en kunstig intelligens (Artificial Intelligence). Dette gjør at blant annet eldre mennesker, men også funksjonshemmede kan være mer selvstendige ved at de lettere kan forflytte seg over større avstander uten tilsyn fra andre mennesker. Det er mange fordeler med denne utviklingen, men man har ennå ikke klart å utvikle et program som tar hensyn til alle mulige utfall som kan skje i trafikken. et eksempel på en situasjon hvor programmet ikke reagerte, og som fikk store konsekvenser, var i Arizona, USA, hvor 49 år gamle Elaine Herzberg ble drept av en delvis selvkjørende bil som ble testet på en offentlig vei. Det er senere vist at bilen registrerte at Herzberg nærmet seg, men den reagerte ikke, og det er blitt bevist at føreren var for opptatt med å strømme The Voice på mobilen sin til å reagere i tide. Ulykken har overbevist flere om at delvis-selvkjørende biler ikke er trygge i trafikken og enkelte utviklere av denne teknologien jobber for å hoppe over dette trinnet og gå rett til trinn fire for å unngå ulykker som følge av uoppmerksomme testsjåfører.

overvåkning

Et annet spørsmål som har oppstått som følge av teknologiske utvikling er om personvern. I 2013, lekket Edward Snowden, en IT-teknikker som var utplassert National Security Agency, graderte opplysninger om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM til The Guardian og The Washington Post. Informasjonen inneholdt bevis på at amerikansk etterretning overvåket sine egne innbyggere mer de fra andre land. I etterspillet av denne hendelsen ble det gjennomført flere aksjoner over hele verden hvor man prøvde å avdekke spionasje og overvåkning fra andre land og personer innad i landet. Snowden var også med å kaste lys på spørsmålet om hvor linjen mellom personvern og overvåkning bør være. Etter å ha lekket informasjonen og startet denne debatten flyktet Snowden fra USA. Selv om han ennå ikke har returnert, har han og det han utrettet i 2013 blitt sentrum for flere bøker og en Hollywood-film.

social_media

Diskusjonene rundt teknologien og hvordan den påvirker oss omfatter også hvordan den krever oppmerksomheten vår. I dokumentaren «The Social Dilemma» forteller flere sentrale personer innen forskjellige sosiale medier hvordan mediene er designet for å holde brukernes interesse så lenge så mulig. Dette er for å få dem til å holde seg online fordi mediene ønsker fra oss er ikke penger eller tjenester, men tiden til brukerne. Mediene er programmert til å promotere innhold som brukerne kan finne interessant. Dette kan imidlertid også føre til at brukerne får utfordret sine syn i mindre grad, ettersom mediene stort sett velger ut innhold som har liknende meninger som brukerne. At mediene samler på dataene til brukerne for å velge ut innhold til dem, betyr også at de overvåker og samler på data om dem. Derfor blir man ofte spurt om å godta cookies når man besøker nettsider. Cookies gir nettsider tilgang til å lagre data om brukernes aktivitet på nettsiden. Dessverre er det mange som ikke alltid leser gjennom hva de godtar når de aksepterer cookies og det kan godt hende at dagens befolkning har overgitt seg mer til overvåking enn de tror.

tekst_på_vegg

Det er ingen tvil om at teknologien har fått stor betydning for hverdagen. Den gjør transport, kommunikasjon og spredning av kunnskap lettere, men den fører også med seg noen spørsmål som hvorvidt det er sunt med sosiale medier og hvor grensen går for når det kommer til å overvåke befolkningen for å holde dem trygge. Det finnes nok de som mener at teknologi er enten godt eller ondt, men den gjør kun det den er programmert til, og det er opp til brukerne å bestemme hvordan den skal utnyttes. Frem til i dag har mennesket vist seg å være i stand til å utnytte teknologien for egen vinning, men det har også vist seg i stand til å bruke den klokt. Den teknologiske utviklingen kan man ikke stoppe. Det vil alltid være de som jobber for å drive den videre, så det eneste man kan gjøre er å be om at man har lært av fortidens feil og at man er ansvarlige nok til å håndtere fremtidens teknologi.