black_lives_matter

Rasisme -/ diskrimineringsparagrafen

Rasisme -/ diskrimineringsparagrafen er til for å fremme likestilling og hindre diskriminering basert på etnisitet, hudfarge, språk og livssyn. Brudd på rasisme -/ diskrimineringsparagrafen i offentligheten straffes med bot eller fengsel i inntil tre år. Strafferammen for diskriminerende eller hatefulle ytringer som ikke er i offentligheten, men «i andres nærvær» gir bot eller fengsel i inntil ett år.

Rasismeparagrafen har blitt omdiskutert fordi mange mener den strider mot retten til ytringsfrihet. Rasisme -/ diskrimineringsparagrafen er også til stede i arbeidsmiljøloven og skal hindre at ansatte blir bedømt på de samme etnisitet, hudfarge, språk og livssyn. Loven hindrer også arbeidsgiver i å kreve kunnskap om arbeidstakers legning, religion og livssyn.