taushetsplikt

Pasient- og brukerrettigheter

Pasient- og brukerrettighetsloven viser til rettigheter som pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenester. Loven gjelder alle, og gjør slik at pasienter og brukere har rett til øyeblikkelig og helsehjelp dersom vedkommende skulle trenge det. Derimot sier loven at helsehjelp i utgangspunktet kun kan gis ved samtykke fra pasienten.

Pasientrettighetsloven legger vekt på forholdet mellom pasient og helsetjeneste/helsepersonell med pasienten og pasientens behov i sentrum. Loven gir pasienten rett til blant annet medvirke ved gjennomføring av helsehjelp, og retten til informasjon og innsyn i egen journal, samt retten til taushet om personlige opplysninger.