together_we_create

Om skaperne

«my_website» er laget av Ida M. Flakstad. Flakstad går på Nøtterøy Videregående skole og har faget informasjonsteknologi (IT) som programfag.

Det var i forbindelse med dette programfaget at denne nettsiden ble til. Nettsiden ble skapt som del av et større prosjekt hvor elevene skulle fremstille faget gjennom en nettside. Prosjekt varte fra høsten 2020 til slutten av februar 2021.

work_hard_anywhere

Hvorfor denne websiden ble laget

Høsten 2020 ble 2IT1 klassen tildelt en svært interessant oppgave. De fikk i oppgave å lage en webside som skulle representere IT faget. De skulle vise flere aspekter ved faget som blant annet HyperText Markup Language (HTML) og Cascading Style Sheets (CSS), samt vise til enkelte sider ved multimedia i form av Adobe Photoshop og Adobe Premiere Pro. Elevene kunne selv velge om de ville jobbe i grupper eller individuelt.

Prosjektet varte fra høsten 2020 til slutten av februar 2021. Etter oppgaven er levert inn ble den bedømt av en objektiv jury. Juryen vurderte nettsidene på innhold og utseende, og vurderingene endte med at juryen kåret de nettsidene de anså som best i å representere faget.

Hensikten med prosjektet er å hjelpe til med å rekruttere elever til programfaget.