inspirasjn_1

Litt om IT

Informasjonsteknologi (IT) er et vidtfavnende begrep som kan sies å dekke alt fra maskinvare (hardware), eller fysiske data maskiner, til software, det vil si programvare som kjører inne i disse maskinene. Teknologien brukes til å kommunisere, hente og manipulere data eller informasjon. Den spilte en stor rolle under andre verdenskrig, og siden den gang har utviklingen av datamaskiner og smarttelefoner skutt i været. Det er knapt noen annen oppfinnelse som har hatt større effekt på menneskets samfunnsutvikling.

IT spiller en økende rolle i hverdagen og samfunnsutviklingen. Digitalisering av hverdagen skjer i stadig økende tempo og det blir stadig utviklet nyere datamaskiner som er kraftigere, raskere, mindre og billigere, noe som gjør dem tilgjengelige for flere.