enigma_maskin

IT historie

Det er mange historiske begivenheter som har vært essensielle for at datamaskinen, og videre teknologien, ble utviklet. Klokker, vekter og termometre har vært med på å legge grunnlaget for den mer kompliserte måten å hente informasjon på som vi har i dag.

Frem til midten av 1900-tallet hadde mennesket sakte, men sikkert jobbet mot mer avanserte former for å hente informasjon. Grunnlaget for dette var lagt allerede på midten av 1800-tallet hvor George Boole utviklet boolsk algebra som skulle hjelpe med å utvikle elektroniske datamaskiner som var i stand til å utføre grunnleggende matematiske operasjoner.

I 1944, under andre verdenskrig, jobbet Storbritannia for å finne en måte å knekke de tyske kodemaskinene, Enigma og Lorenz SZ 40/42. Dette førte til utviklingen av en maskin som gjorde at britene kunne lese 39 000 tyske kodede meldinger i måneden. Æren for denne oppfinnelsen er tildelt Alan Turing. I senere tid har historikere kommet frem til at å knekke Enigma førte til at krigen ble mer enn to år kortere, og det reddet også over 14 millioner liv. I 2014 ble det laget en film om Alan Turing og Enigma kalt, The Imitaion Game.

I 1943 begynte amerikanerne arbeidet med å utvikle ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator). Hensikten med dette prosjektet var å lage en maskin som kunne regne ballistiske tabeller til fordel for det amerikanske forsvaret. ENIAC var ikke ferdig før i 1946, og var sentral i utviklingen av hydrogenboben.

computer_keyboard

Etter krigen begynte utviklingen å gå raskere. Allerede i 1981 kom den første bærbare datamaskinen på markedet. Den fikk navnet Osborne 1. Maskinen var formet som en koffert og veide over 10 kg. 10 år etter Osborne 1 ble annonsert, ble den første laptopen introdusert, og i 1994 ble det lansert PDA’er (personlige digitale assistenter) som fungerte som mobiltelefoner. I løpet av 90-tallet og starten av 2000-tallet begynte flere og flere selskaper å utvikle smarttelefoner basert på PDA’ene.

I 2021 er det få som ikke har sin egne smarttelefon, pc eller laptop. Hverdagen er blitt mer og mer formet av teknologien og den har vært essensiell for å holde skole og jobb i gang under koronapandemien. Pandemien har også ført til en kraftig digitalisering av hverdagen. Flere handler på nett og er større aksept for at arbeidstakere som ønsker, og har mulighet til, å jobbe hjemmefra kan gjøre det.