quote_2

Hvorfor velge IT

Informasjonsteknologi (IT) er et veldig relevant fag og det er mange grunner til å velge det. Ettersom teknologien tar mer og mer plass i hverdagen, vil grunnleggende kunnskap om den gjøre hverdagen enklere. Programmering og webutvikling er også fagområder som er lurt å kunne noe om selv om man ikke nødvendigvis ønsker å jobbe med IT. Kunnskap om programmering kan gjøre det mulig å utvikle programmer som kan effektivisere arbeidet, og kunnskap om webutvikling kan være nyttig når det kommer til promotering av jobb eller bedrifter.

I tillegg til at programmering kan være relevant for videre jobb, er det også relevant for videre studier. Selv om man ikke velger å studere IT i videre studier, er det mange studier som benytter seg av programmering for å løse andre oppgaver.

Det er mange grunner til å velge IT. Faget er relevant for det moderne samfunn og kunnskap om det viser til at man følger med i samfunnsutviklingen. Kjennskap til IT og flere aspekter innen faget vil også gjøre det lettere å forstå seg på andre, mer kompliserte programmer som man trolig vil møte på i fremtiden.