cookies

Ekomloven

Ekomloven omhandler lagring av hvordan man opptrer på nettet. Også kjent som cookies, ekomloven krever at utviklerne av en nettside søker tillatelse fra brukerne til å lagre dataene som de bruker til å personalisere nettsidene for dem.

Formålet med loven er å sikre brukerne med gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon. - Lovdata

Loven ble vedtatt i 2003, den trådde i kraft 25. juli samme år, og den ble sist endret i 2013.