copyright

Åndsverkloven

Åndsverk defineres som «litterært eller kunstnerisk arbeid som er utrykket for original og individuell skaperinnsats». Skaperen av åndsverket har rollen som opphaver, og vedkommende rett til verket kalles har derfor fått navnet opphavsrett. Ettersom skaperen av verket har opphavsrett, betyr det at andre som ønsker å bruke verket er nødt til å søke om tillatelse fra skaperen.

Loven er skapt for å beskytte og belønne originalitet og kreativitet. Derimot er det enkelte begrensninger til åndsverkloven. Verk som blir til i forbindelse med utøvelse av offentlige myndigheter er ikke beskyttet av opphavsretten. Opphavsretten vil heller ikke hindre retten til eksemplarfremstilling til privat bruk, retten til å sitere og retten til fri bruk av verk i undervisningssammenhenger.